Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Enviromentální úzkost: Jak změna klimatu ovlivňuje naši psychiku

V posledních letech se stále více hovoří o enviromentální úzkosti, což je specifický typ úzkosti, který vzniká v důsledku environmentálních problémů, jako je změna klimatu, ztráta biodiverzity, znečištění životního prostředí a vyčerpání přírodních zdrojů. Tento psychický stav odráží obavy a strach z budoucnosti naší planety a přírodního prostředí.

Enviromentální úzkost se projevuje různými způsoby. Někteří lidé mohou pociťovat trvalý pocit beznaděje a beznaděje, zatímco jiní se mohou cítit vystresovaní, vinní, bezmocní nebo podráždění. Přetrvávající starosti o životní prostředí a pocit, že nejednáme dostatečně rychle nebo že naše úsilí je nedostatečné, mohou vést ke zhoršení nálady, únavě a dokonce i problémům se spánkem.

Existuje několik faktorů, které mohou přispět k vzniku enviromentální úzkosti. Jedním z nich je zvyšující se povědomí o rozsahu a vážnosti environmentálních problémů. Média nám denně přinášejí zprávy o suchu, záplavách, lesních požárech a dalších katastrofách spojených se změnou klimatu. Tyto zprávy mohou způsobit pocit bezmoci a strachu v důsledku nejistoty ohledně budoucnosti naší planety.

Dalším faktorem je pocit zodpovědnosti a viny. Mnoho lidí se cítí provinile, pokud nežijí ekologicky udržitelným způsobem, nebo mají pocit, že jejich jednotlivá opatření nejsou dostatečná k řešení globálních environmentálních problémů. Tento pocit provinění a zodpovědnosti může být zátěží pro psychiku.

Enviromentální úzkost může také být spojena s obavami o budoucnost. Mladí lidé, zejména ti, kteří mají zájem o životní prostředí a jsou informovaní o problémech spojených se změnou klimatu, se mohou cítit znepokojeni tím, jaký svět a životní podmínky je budou čekat.

Nedávno se na toto téma vyjádřila i česká influencerka Tereza Hodanová v pořadu Real Talk: „Já nechci, abych měla děti a ty děti pak se mnou tady musely uhořet nebo se jim mělo něco stát,“odpověděla Teri Hodanová na otázku, zda mít, či nemít děti.

Existuje několik způsobů, jak se vypořádat s enviromentální úzkostí a minimalizovat její negativní dopady na naši psychiku:

  1. Získávejte informace a vzdělávejte se: Znalost je moc. Snažte se porozumět hlavním environmentálním problémům, jejich příčinám a důsledkům. Informujte se o opatřeních, která můžete přijmout jako jednotlivec a také o širších společenských iniciativách. Vědomosti a porozumění vám mohou pomoci snížit pocit bezmoci a zvýšit důvěru v možnost pozitivních změn.
  2. Zapojte se do aktivit: Aktivní účast na ochraně životního prostředí a podpora udržitelného rozvoje může působit jako prostředek pro snižování enviromentální úzkosti. Zapojte se do místních iniciativ, které se věnují ochraně přírody, recyklaci, vzdělávání a podobně. Tím se budete cítit, že přispíváte k pozitivním změnám a můžete nalézt podporu u lidí s podobnými hodnotami.
  3. Praxe sebe péče: Dbání o své fyzické a psychické zdraví je klíčové pro zvládání úzkosti. Pečujte o sebe prostřednictvím cvičení, meditace, relaxace, vědomého dýchání nebo jiných aktivit, které vám pomáhají uvolnit stres a udržet emocionální stabilitu. Dávejte si dostatek odpočinku, spánku a zdravé výživy.
  4. Navazujte vztahy a komunikujte: Sdílení svých obav a pocitů s blízkými lidmi může přinést úlevu. Diskutujte o environmentálních problémech a hledejte společně možnosti, jak jednat. Vytvářejte sítě podpory a zapojte se do komunit, které sdílí vaše zájmy a hodnoty ohledně životního prostředí.
  5. Hledejte naději a pozitivní přístup: I přes vážnost environmentálních problémů existuje mnoho pozitivních příkladů a pokroků v oblasti udržitelnosti. Hledejte inspirativní příběhy a úspěchy, které vám pomohou udržet naději a motivaci pro jednání. Přijímejte pozitivní změny ve svém každodenním životě.

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *